Tangram d.o.o za trgovinu usluge i konsalting

Serbian English
Home Hrana Proizvodi od kukuruza
Proizvodi od kukuruza


Kukuruzno brašno

Kukuruzno brašno se koristi  neposredno u ishrani ljudi i kao sirovina u prehrambenoj i konditorskoj industriji.

Dobija se mlevenjem prethodno isklicanog  kukuruza, pri čemu  granulacija samlevenog endosperma iznosi do 355 mikrona.

Sadržaj skroba  u kukuruznom brašnu iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Rok trajanja za kukuruzno brašno je 12 meseci.

Proteini

5,9

Masti

1,9 g

Ugljeni hidrati

77,2 g

Energetska vrednost

1483 kJ (350 kcal)


Kukuruzni griz

Kukuruzni griz se koristi  neposredno u ishrani ljudi i kao sirovina u prehrambenoj, konditorskoj i pivarskoj industriji.

Proizvodi se od  odabranih sorti   kukuruza iz koga su prethodno odstranjeni klica i omotač zrna.

Kukuruzni griz je proizvod čvrste konzistencije, boje, mirisa i ukusa karakterističnih za sirovinu od koje se proizvodi.

Sadržaj skroba u kukuruznom grizu iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Sadržaj masti u kukuruznom grizu namenjenom pivarskoj industriji je manji od 1% dok ekstrakt na s.m. iznosi min. 87%.

Granulacija kukuruznog griza iznosi od 250 – 1250 mikrona a može se uskladivati  prema zahtevima kupca.

Rok trajanja za kukuruzni griz je 12 meseci.

Proteini

7,8 g

Masti

1,4 g

Ugljeni hidrati

75,8 g

Energetska vrednost

1473kJ (347kcal)


Palenta

Palenta se koristi  u ishrani ljudi.

Proizvodi se od  odabranih sorti   kukuruza iz koga su prethodno odstranjeni klica i omotač zrna.

Palenta je proizvod čvrste konzistencije, boje, mirisa i ukusa karakterističnih za sirovinu od koje se proizvodi.

Sadržaj skroba u palenti  iznosi oko 85% na s.m.

Radi boljeg čuvanja proizvoda vlaga i sadržaj masti su ispod maksimalnih zakonom utvrđenih  limita.

Sadržaj masti u palenti je oko 1 %.

Rok trajanja za palentu je 12 meseci.

Proteini

6,84 g

Masti

1,71 g

Ugljeni hidrati

78,14 g

Energetska vrednost

1508 kJ (355 kcal)


Kukuruzno stočno brašno

Proizvod industrijske prerade  kukuruza, sačinjen je od omotača zrna, kao i sitnih delovi klice i endosperma. Koristi se kao stočno hranivo ili komponenta u proizvodnji krmnih smeša.

Proizvod sadrži: min. 8%, proteina, max. 6%, celuloze i max. 5% pepela. Vlaga je max. 14%.

Rok trajanja za ove proizvode je 12 meseci.


Kukuruz kokičar

Zrno kukuruza kokicara, slicno drugim žitima, sastavljeno je iz tri osnovna dela: perikarpa, klice i endosperma. Perikarp, cvrst zaštitni sloj koji opkoljava zrno, direktno ucestvuje u aktu (procesu) kokanja. On je važan faktor u kvalitetu kokicara. Od tri osnovna dela kukuruza kokicara klica najviše doprinosi fenomenu kokanja. Endosperm zrna kukuruza je sastavljen od dva tipa: tvrdi (staklasti) i meki (brašnavi). Staklasti ili tvrdi endosperm je graden od zbijenih, poligonalnih granula skroba velicine 7-18 nm koje su zbijene, bez vazdušnih meduprostora. Meki endosperm sadrži velike, glatke, sfericne granule sa mnogo intergranularnog vazdušnog prostora. Za razliku od obicnog kukuruza, zrno kokicara se sastoji najvecim delom od tvrdog endosperma. Kukuruz kokicar može biti u tipu "biserca" - oble krunice i u tipu "pirinca" - oštre krunice, razlicitih boja. Iskokano zrno, kokica može biti leptirastog (butterfly) i loptastog (mushroom) oblika. Tokom zagrevanja zrna kokicara perikarp zrna se ponaša kao sud pod pritiskom. Raspucavanje zrna se dešava kada je temperatura unutar zrna oko 177°C, pri cemu je pregrejana voda prešla u paru koja stvara pritisak od oko 932 kPa (2.5 t/cm3) koji obezbeduje silu koja, cim perikarp pukne, dovodi do proširenja zrna. Optimalan sadržaj vlage u zrnu pri kokanju varira zavisno od genotipa, i krece se najcešce do 12-14 %.

Rok trajanja je od 12-18 meseci

 
  • koki-ar sajt 2.jpg
  • kokiar sajt 1.jpg
  • kukuruz sajt 1.jpg
  • kukuruz sajt 2.jpg
  • kukuruz sajt 3.jpg
  • kukuruz sajt 4.jpg
  • kukuruz sajt 5.jpg
  • kukuruz sajt 6.jpg
  • kukuruz sajt 7.jpg
  • kukuruz sajt 8.jpg