Tangram d.o.o za trgovinu usluge i konsalting

Serbian English
Home Specijalizovani alati
Specijalizovani alati

Specijalni manipulativni alati za prenošenje pločastih materija, alati za heftanje i povezivanje raznih vrsta materijala, čekići za pribadanje, specijalna klešta za spajanje žica. Multifunkcionalne ručne i automatske heftalice. Prstenasta višenamenska klešta za spajanje poljoprivrednih mreža, kaveza za živinu, krajeva konopaca i užadi, bodljikavih žica, geotekstila, tehničkih izolacija,cerada,raznih vrsta ograda,zaštitnih ograda,vreća za pesak.Pakirna klešta , hefatlice za zatvaranje kartonskih kutija,kože , tepiha, raznih šablona i gume. Zaugljeni nakovanj klešta za zatvaranje plakatnih tuba, kontejnera sa poklopcem i sličnih ambalaža zahtevnih za zatvaranje. Alati za zatvaranje praznih i punih kutija spremnih za otpremanje. Alati za fino, skoro nevidljivo pričvršćavanje dekorativnih oblika,raznih niski,poleđina nameštaja,slikaramova,okvira na vratima i prozorima,za fiksiranje ivica pre lepljenja ,ili plastičnih spojnica. Multifunkcionalni alat za kućištem za kablovske spajalice, eksere bez glave i čivije. Alat za odstranjivanje spajalica i klamerica. Ručna hvataljka jake čelične konstrukcije za pomeranje podnica, tepiha, krovnih ostataka. Idealna za razvlačenje traka, žičanih ograda ili hvatanje vrućih ili oštrih ivica metalnih ploča. Visoko kvalitetne pripadajuće spajalice, klamerice, metalni prestenovi.